SenterNovem - Subsidieregeling Innovatievouchers

  • jun 2006
  • Mark
  • 491
Om van Nederland een kennisland te maken, zijn er innovatievouchers door de overheid in het leven geroepen. Het MKB kan op deze wijze gesubsidieerd kennis halen bij kennisinstellingen. Een typisch overheidsinitiatief: goed bedacht, maar wat een rompslomp. En waarom alleen kennis gesubsidieerd te verkrijgen is bij erkende kennisinstellingen, is mij een raadsel. Of zou dat te maken hebben met kans op misbruik?
SenterNovem - Subsidieregeling Innovatievouchers

http://www.senternovem.nl/innovatievouchers/ind...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.