Critical Mass: Bringing Physics to Social Network Pablum

  • okt 2009
  • Mark
  • 782
Voor iedereen

*Is there really a physics of social networking, or as Balls puts it, a “new physics of society” though? The book attempts to make that case.*

Moet ik mijn afkeer van statistiek overwinnen? Hoeveel kan statistiek ons leren als het gaat om social media? Veel, zo is het betoog van wiskundigen, natuurkundigen en statistici in de sociale wetenschappen. Ik denk dat ik me er ten minste in moet verdiepen, hetgeen betekent dat ik in ieder geval tijdelijk mijn afkeer overboord moet zetten. 
Critical Mass: Bringing Physics to Social Network Pablum

Critical Mass: Bringing Physics to Social Network Pablum – James Governor's Monkchips

http://www.redmonk.com/jgovernor/2009/10/22/cri...

I have been meaning to get a few ideas down about Philip Balls’ Critical Mass: How One Thing Lead...