The psychological consequence of money

  • okt 2009
  • Irene
  • 1
  • 4250
Dossier: Psychologie

Het onderzoek waarnaar gerefereerd wordt door Tom van Laer in zijn artikel over priming en sociaal gedrag.

titel toegevoegd door opties
Initiële versie okt 2009 Irene