proefschrift 'net het echte leven'

  • Mark
  • jul 2009
  • 599

*In tegenstelling tot de theorieën in de gangbare managementliteratuur concludeert dit onderzoek, dat de dynamiek in teams in commerciële organisaties vooral beheerst wordt door eigenbelang, angst, bindingsverlies en macht. Daarin onderscheiden deze professionals zich nauwelijks van ‘gewone’ mensen in het alledaagse leven: ‘Net het echte leven’. Van den Berg presenteert ideeën om de effectiviteit van teams te vergroten. Hierbij ontstaat ruimte om de onderstroom toe te laten en tot nu toe verhulde mechanismen in teamdynamiek te benutten.*

*[Pag 68/69] In het boek dat GOP in 2004 schrijft over haar werkwijze formuleert het team het zo: “Er kan geen strikte scheiding aangebracht worden tussen wat de klant doet en wat het GOP-team doet, al heeft het GOP-team in eerste instantie de verantwoordelijkheid voor het proces en de klant voor de inhoud van het probleem-oplossen. Gezamenlijk zorgen we voor het samensmelten van proces en inhoud tot precies datgene wat op dat moment nodig is om het vraagstuk op een rijke manier op te lossen. We weten geen van allen wat onze exacte bestemming zal zijn, maar wel wat nodig is voor een goed eindresultaat, en dat we er samen gaan komen. In de vakliteratuur heet een dergelijke samenwerking ‘een proces van co-creatie’ (Wierdsma, 1995).”

“Voor de opdrachtgever en deelnemers is dit vaak een nieuwe, verrassende ervaring. Pas achteraf is de impact duidelijk.”

"Kenmerkende afwijkingen hierin ten opzichte van ‘traditionele advisering’ zijn dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud bij de klant ligt, dat er gelijkwaardigheid is tussen klant (inhoudelijk expert) en het faciliterende team (procesexpert) Afwijkend is ook dat ieder hierin z’n vakdeskundigheid inbrengt, en de wetenschap dat er geen vooraf gedefinieerde uitkomst bepaald is. Vooral dat laatste is nieuw voor opdrachtgevers. Uit oogpunt van kosten- en risicobeheersing zijn zij gewend vooraf een helder beeld te eisen van het eindresultaat, zelfs bij zeer complexe en langdurige veranderprocessen. In een aantal gevallen zien zij echter geen andere mogelijkheid dan de werkwijze van GOP te volgen, ook al kunnen ze die – hoeveel uitleg er ook gegeven wordt – voorafgaand aan het ervaren ervan niet werkelijk begrijpen. [...] In bovenstaande omstandigheden ligt de essentie van het verschil in professionele overtuiging en handelen tussen de GOP-leden en hun collega’s die vanuit het traditionele perspectief werken. Bij deze laatste werkwijze heerst een klant-leverancierverhouding waarbij de klant eist en de consultant zich presenteert als de alleswetende expert. Peter, een collega-consultant met een goede reputatie wordt door een andere R&W-collega omschreven als “Peter is ‘500% consultant’: iemand die niet luistert naar wat je al hebt, maar gewoon zegt hoe het moet. Een expert dus, die jou vertelt wat de beste weg is.” In dergelijke opdrachten wordt de op te leveren uitkomst tevoren overeengekomen, wantrouwen over het nakomen van ieders aandeel in de prestatie vormt aanleiding voor uitgebreide contractonderhandelingen. Vertrouwensbelasting noemt Covey dit. Zie hier de diepgewortelde kern van het onbegrip tussen de GOP-leden en hun collega’s: vertrouwen en samenwerking, ‘samen op pad’, versus wantrouwen en knellende afspraken in een strak routeboek."

*[p.83] "In de voorgaande paragraaf worden terloops een paar ‘voorwaarden’ genoemd voor samenwerken met passie, zoals:

  1. een doel kunnen realiseren dat jij belangrijk vindt, waartoe je gedreven bent, dat jouw belang raakt;
  2. sámen hieraan werken, dus verbinding ervaren tussen je eigen doelen en het gedeelde doel;
  3. de energie zien die anderen erin investeren, daarin wat voor elkaar kunnen betekenen;
  4. steeds nieuwe delen kunnen ontdekken aan (het invullen van) het doel waardoor vernieuwing en groei (een vaak genoemd eigenbelang) ervaren wordt;
  5. verbinding voelen met de omringende context, waardoor je passie een bredere erkenning, benutting en betekenis krijgt."

Het proefschrift is inmiddels ook online te lezen: http://igitur-archive.library.uu.nl/dissertations/2009-0611-200815/berg.pdf

Sidestone Press - Academic Publisher

http://www.sidestone.nl/pers/27mei2009_van_den_...

We believe scientific information should be available at all time, at all places and to each and ...

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.