The hidden cost of informationwork - IDC

  • mei 2009
  • Rene
  • 1346
Dossier: Sociale Innovatie

Alweer wat ouder rapport (nieuwere versies nog niet publiek beschikbaar) maar geeft in grote lijnen prima weer wat nou de werkzaamheden van een "kenniswerker" zijn. Je zou hiermee een business case voor bijvoorbeeld Winkwaves Kenniscafe kunnen maken als je realistische besparingen op deze activiteiten kunt benoemen. Een update is hier te vinden: http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS21828509

404 - File or directory not found.

http://factiva.com/collateral/files/whitepaper_...