Onderzoek "de virtuele lont in het kruidvat"

  • jan 2009
  • Rene
  • 1
  • 4469
Dossier: Sociale Innovatie

Interessant onderzoek van de Erasmus Universiteit over de rol van nieuwe media voor beïnvloeding van de publieke opinie en de rol van overheidscommunicatie. De belangrijkste conclusies:

Internet biedt de mogelijkheid aan individuen en kleine groepen om een thema bespreekbaar te maken, en in kleine kring bekend te maken (micro-mobilisatie)

De traditionele massamedia zijn en blijven echter nodig om het groot genoeg te maken voor een landelijk gesprek van de dag

Als micro-mobilisatie aansluit op een reeds latent levende emotie, kan het thema snel opgepakt worden en explodeerd de media-aandacht

Door dit alles zijn individuen en kleine groepen mensen in staat om een thema sneller op de politieke agenda te krijgen, omdat het door de snelle massale aandacht niet genegeerd kan worden.

Het advies aan de overheid is daarom:

- de interactie op nieuwe media goed te monitoren waardoor oplaaiende thema's eerder gespot worden, en nog voor ze groot zijn gereageerd kan worden

- de feitelijke informatieverstrekkingsrol van overheidscommunicatie ook op andere plaatsen dan de eigen site vervullen, zoals op de plaatsen waar de thema's besproken worden (met duidelijke afzender)

- de web2.0 mechanismen ook zelf inzetten

- beleidsvoerende organisaties leren omgaan met de nieuwe cultuur (ambtenaar 2.0) 

 

titel toegevoegd door opties
Initiële versie jan 2009 Rene