wikinomics playbook: The missing chapters

  • okt 2008
  • Joep
  • 1035
Dossier: Sociale Innovatie
Leuk initiatief van de schrijvers van het boek Wikinomics, Tapscott en Williams. Ze hebben een wiki opgezet zodat we allemaal mee kunnen schrijven aan de 'missing chapters'. Dus allen, schrijft mee!

Temporary Failure

http://www.socialtext.net/wikinomics/index.cgi