Huisregels voor leden

  • Wij zullen nooit je persoonlijke gegevens aan derden verkopen of ter beschikking stellen;
  • Je e-mailadres blijft onzichtbaar voor andere gebruikers tenzij je iemand via zijn of haar profielpagina een persoonlijk bericht stuurt. Dat bericht zal jouw e-mailadres als reply-adres hebben;
  • Wij zullen onze uiterste best doen om een passende continuïteit en beschikbaarheid van deze dienst te waarborgen;
  • Jij zal nooit deze site gebruiken voor doelen die strijdig zijn met de Nederlandse wet of meningen uiten die in strijd zijn met de goede zeden en algemeen aanvaarde omgangsvormen, zulks ter beoordeling van ons of een Nederlandse rechter;
  • Jij belooft dat je ons nooit aansprakelijk stelt voor directe of indirecte schade die voortkomt uit het gebruik van deze dienst;
  • Je gebruikt deze dienst vrijwillig en draagt zelf de volle verantwoordelijkheid voor alle informatie die je via deze site bewaart en verspreidt.
  • Om een prettig gebruik van Wij van Winkwaves voor onze gebruikers te garanderen, voelen wij ons vrij om irritante spam te verwijderen en bij misbruik van gebruikersnamen of kringnamen deze naam in overleg weer vrij te geven.
  • We verwachten dat het merendeel van je meningen in het Nederlands zal zijn; af en toe een citaat of mening in een andere taal mag, maar we willen ons open intranet zo goed mogelijk toegankelijk houden in het Nederlands.
  • Door je aan te melden voor het gebruik van deze dienst, geef je Winkwaves toestemming je sporadisch per e-mail te benaderen voor deelname aan enquêtes over het gebruik van Harmonics. Hiermee help je ons zowel in ons wetenschappelijk onderzoek als in het verbeteren van onze software voor enterprise collaboration.