Zoekresultaten

5 Key Phrases For Community Managers | Dave Cayem

Taal is belangrijk, vandaar dat wij termen en dergelijke binnen Harmonics waar gewenst al configureerbaar hebben gemaakt. Maar als het gaat om standaard e-mails en dergelijke, sturen wij een tekst die voor alle klanten gelijk is. Dan kan het maar beter wel de best denkbare tekst zijn. Dave Cayem benoemt een vijftal key phrases (inderdaad, in het Engels). Er zijn er echter vast wel meer. Wat zijn de beste formuleringen? En hoe 'deelbaar' zijn deze over organisaties heen? De aanleiding namelijk...

Better Mood from Gratitude: 2 Minute Exercise

Onderzoek laat zien dat door het doen van een simpele opdracht, mensen zo'n 25% gelukkiger zijn. Wat moet je doen? Minimaal één keer per week 3 dingen benoemen waar je dankbaar voor bent: [...] think of three things that you are grateful for: that benefit you and without which your life would be poorer. Then, if you've got time, you can think about the causes for these good things. And that's it.[...] Zou dit ook toepasbaar zijn voor de attitude naar enterprise social software? Is dit te geb...

Ernest Hemingway's 5 secrets to good blogging | Articles | Main

Voor wie verder wil gaan dan een leuk stukje schrijven, zijn hier wat tips, ontleend aan een grootmeester van de literatuur, Ernest Hemingway: Write and speak with authority. Avoid adverbs. Don't write for "the reader." Have a set writing schedule. Leave stuff out. En als je echt helemaal super uniek wilt schrijven, dan oefen je de tips tot je ze weer ver achter je kunt laten.

Trust in Online Communities

Social trust involves a calculation whereby a person decides whether to engage in an action with another individual that incorporates some degree of risk (Bryk & Schneider, 1996), A key facilitating factor for knowledge sharing in online communities is trust. Functioning as a mechanism to keep the participants in a community integrated and cohesive, trust builds and maintains exchange relationships which can lead to quality knowledge sharing. If there isn't enough trust in an online communit...

Employee Communication: Framing can help you communicate strong messages

Een artikel dat kort beschrijft hoe framing kan helpen bij het communiceren van boodschappen in een organisatie. Er worden in dit artikel enkele voorbeelden gegeven, maar ook manieren van framing komen (kort) aan bod, zoals: Metaphor – to give an idea a new meaning by comparing it with something else. Stories (myths and legends) – to frame a subject by anecdote in a vivid and memorable way. For instance, some managers tell and retell stories of how teamwork helped pull their organization...

Working with Fear in Community Conversations

De eerste alinea van het artikel vind ik te kort door de bocht. Ik ben van mening dat mensen niet standaard opereren uit angst. Maar inderdaad zullen zij wellicht ook niet direct met iedere verandering mee willen doen. Zelf leg ik dat liever uit vanuit de Wet van Behoud van Energie dan vanuit de angst bij mensen. Kort gezegd is de wet van behoud van energie dat mensen pas ergens energie in gaan steken als zij het idee hebben dat de energie ook terugkomt. Als je niet begrijpt waarom je iets...

Marketing Your Collaboration Initiative Internally

Een blogpost met een goed voorbeeld van hoe een organisatie hun nieuwe intranet onder de aandacht brengt. YUM! Brands, o.a. bekend van KFC en Pizzahut, pakt uit met een uitgebreide interne marketingcampagne. Een blogpost die goed te gebruiken is als inspiratie van hoe een intranet intern onder de aandacht te brengen en een kick-start te geven! (Ook te vinden op intranetmagazine.nl. Dank >@rene voor het delen daar).

Communitymanagers meet up?

Hoe formuleer ik concrete doelstellingen voor ons kenniscafé?Hoe stimuleer ik medewerkers content te creeren? Hoe vertaal ik een internal branding traject in onze kenniscaféomgeving? Verschillende vragen die ik graag met andere gebruikers van het WinkWaves kenniscafé onder de loep zou willen nemen! Tijdens WinkWaves +6 zijn er al veel ervaringen en ideeen uitgewisseld, het lijkt me leuk én zinvol om dit eens per 2 maanden in de vorm van een 'community managers meet up' een vervolg te geven. ...

Framing met woorden

Bij het inrichten en gebruik van een sociale omgeving (en groepen in de omgeving) kan framing een grote rol spelen. Framing is, kortgezegd, het sturen met woorden en beelden waardoor je een bepaalde associatie oproept bij de ander en waardoor het gedrag van de ander wordt beïnvloed (of beter gezegd er grotere kans is dat het gedrag van de ander wordt beïnvloed). Via twitter werd ik gewezen op dit filmpje, wellicht voor sommige van jullie reeds bekend. Ik vind dit een mooi, wellicht iets ...

The Social Network Paradox | TechCrunch

Pleidooi voor de echte community: Therein lies the paradox of the social network that no one wants to admit: as the size of the network increases, our ability to be social decreases. Daartegenover stelt de auteur: Communities, the kind with clearly demarcated lines of membership, have always existed within the context of larger networks, and always broke off in bits and pieces to make them feel familiar. Communities, and the spaces that are given to them to form in, are the only way we are ...

'Content' or 'Community'? People Come For Content And Stay For Community Online | Social Media Today

Heldere blogpost over het belang van content in een community. Zeker bij de start van een community. Waarbij ik de titel wellicht nog het meest pakkend vind: People come for content and stay for community. *When a community is young, about 60%-80% of the content will need to be what I call Institutional Content (IC); content that is created by the community’s sponsoring organization. Institutional content is entirely different that User Generated Content (UGC) which is content that is s...

Implementing Enterprise 2.0 at Penn State University Part Three: Technology Adoption

Hoe Penn State University hun sociaal intranet heeft gelanceerd en medewerkers bekend heeft gemaakt met de omgeving. Paar leuke ideeën. Een paar punten die mij opvielen: Werd medewerkers ruime mogelijkheid gegeven om tijd vrij te maken om wegwijs te worden op het nieuwe intranet. De intranetmanager (tijdens de lanceringsperiode een consultant) hielp mensen op weg, maar ook door zelf informatie te structureren.

How To Get New Members To Post – What I do : Sue On The Web

In deze blog wordt een voorbeeld van een e-mail naar nieuwe gebruikers beschreven met een paar handige tips om op te letten. Liever geen automatische welkoms-email, maar als je veel nieuwe gebruikers per week krijgt, zoals bij deze community het geval is, dan kan je eigenlijk niet anders. Een voorbeeld hoe ze de automatische welkoms-email toch persoonlijk maakt.

The Dark Side of Goal-Setting

Het risico van doelen stellen. Hieronder de opsomming van waarom niet goed gestelde doelen, niet werken. Interessant om dit erbij te pakken als doelen gesteld worden. *Because humans are humans, the law of unintended consequences kicks in. There are all sorts of unwanted side-effects to badly set goals (Ordonez et al., 2009): * Too specific: It's easy to get stuck on a goal that's too specific and lose sight of the overall aim. Goals should be in the service of our overall aims, they shoul...

Web 2.0 in je organisatie? Begin met ‘awareness’! - Frankwatching

Helder blog van Twynstra Gudde over Awareness creeren alvorens aan de slag te gaan met social media binnen de organisatie. Herkenbaar en goed om mee te nemen bij de start van een zakelijke community. *Het implementeren wordt vaak gezien als een kwestie van ‘gewoon doen’, ‘ervaren’, ‘experimenteren’ en ‘luisteren’.Toch weten we dat bij veel mensen ‘gewoon beginnen’ niet werkt. Men wil eerst iets te zien krijgen, meegenomen worden. Voorafgaand aan ‘doen’ en ‘ervaren’ kan het dan ook, wat ons be...

When Being Helpful Isn't Helpful (to your community)

Een dunne lijn tussen het constructief op weg helpen van een community en te veel sturen. *An over eager community manager might jump in too soon, offer their perspective and unknowingly shut down further discussion. It sometimes takes a suggestion behind the scenes to get another member to respond and that’s perfectly normal. Taking time to pause can be painful, because you may have a great answer and want to be responsive. It may also seem counter-intuitive, but in my experience it’s an imp...

10 Social Psychology Tips for Managing Online Communities « Leadership in Social Networks

1. Beware the Fundamental Attribution Error Don’t take for granted that a community would understand the motivation of your actions, especially if they don’t like them. The fundamental attribution error describes the fact that most people will assign you bad will and turn away from you, rather than look for external conditions that shaped your decisions. In order to minimize the effect of this error, you need to put a lot of effort into explaining the situation and your motivation. 2. Get Clo...

Wauw, het opbouwen van een community is verdomd lastig!

Leuk geschreven stuk over de start van een community. Waar kan je aan denken om het een eerste zwaait te geven. Erg gericht op consumentencommunities. Dat neemt niet weg dat er tips in staan die ook prima bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld interne communities. *De basisvraag (hamvraag) die je moet zien te beantwoorden is natuurlijk: wat is het bestaansrecht van mijn community? Voeg ik iets toe voor de doelgroep waardoor ze zullen blijven willen komen? Meestal is de meerwaarde terug te lei...

How To Save A Web Community’s Life

Blogpost over wanneer in te grijpen als community manager. Is voor iedereen lastig te bepalen: wat is relevante content en wat niet. Wat ik goed vind is dat zij aanhaalt dat het om perceptie gaat en niet zozeer over realiteit:  *absence of substantiated evidence, perception is reality. And she’s right. When the perception of your community threatens it, that’s when you have to act. When the perception is that you’ll allow spam comments through, act. When the perception is that a few sm...

Dossier: Communitymanagement

Dossier: Communitymanagement
Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.