In het veranderende zorglandschap krijgen professionals steeds meer ruimte, verantwoordelijkheid en werken ze steeds vaker in wisselende netwerkverbanden. Een sociaal intranet zet de professionals in hun kracht.

Social media zijn gericht op de wisselwerking met anderen. Ze moeten verleid worden om te luisteren en te reageren. Hoe maak je je eigen verhaal Aantrekkelijk en Belangrijk en hoe bied je Context?

Wat is de impact van technologie op werken en leren? In ‘Online leren en werken’ worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen vanuit een praktijkgerichte- en wetenschappelijk perspectief belicht.

Wat kan Harmonics voor jouw organisatie betekenen? Hier vind je het huidige aanbod aan functionaliteiten van Harmonics. Benieuwd naar de praktijkervaring van onze klanten? Bezoek ook ons portfolio eens.

De geleerde lessen bij de invoering van ReinierNet, het sociale intranet van het oudste ziekenhuis van Nederland. Sinds mei 2013 neemt de levendigheid en interactie op dit intranet alleen maar toe.

Wat is een sociaal intranet nou eigenlijk? In dit praktijkonderzoek onderzoekt René Jansen het “sociale” intranet als ruggegraat voor het nieuwe samenwerken. Wat blijkt? Je intranet sociaal maken loont.

Met het oog op de verandering in communicatie- technologie en de rol voor de communicatieprofessional als ‘netwerk-coo’, worden in dit essay vijf fasen gedefinieerd naar een lenige en lerende organisatie.

In dit artikel neemt René Jansen je mee van "inefficiënte traditie" naar modern kennismanagement, en van modern kennismanagement naar een lerende organisatie via drie kennismechanismen.

Wereldwijd werkt de commerciële divisie van Air France-KLM via een intern social media platform samen. Gevolg? O.a. een forse reductie in intern e-mailverkeer en verbeterde prestaties van afdelingen.