Alternatieve Next Checkt: Moet NRC Next "newsier" worden?

okt 2012 | in Just Some Personal Thoughts

Aanleiding

NRC Baas Vandermeersch heeft besloten dat de NRC Next weer meer "Newsier" moet worden. Vandermeersch betoogt tot zijn conclusie te zijn gekomen op basis van feedback van lezers. Aanleiding voor hoofdredacteur Rob Wijnberg om zich ruim 2 weken geleden onvrijwillig terug te trekken. Op twitter las ik - en om mij heen hoorde ik - echter uitsluitend steunbetuigingen aan de Next zoals Rob Wijnberg die afgelopen jaren vormde en onbegrip voor de beslissing van Vandermeersch. Daarom nam ik het initiatief voor een alternatieve Next Checkt twitteractie of lezers wel blij zijn met deze teruggang naar een traditionelere krantformule.

En, klopt het?

Rob Wijnberg zette afgelopen jaren als hoofdredacteur de NRC Next op een pad dat verfrissend nieuw was in het krantenlandschap. "Het laatste nieuws is als suiker voor de ziel", zo betoogde hij in uiteenlopende woorden regelmatig, geïllustreerd met prachtige thema-nummers als "weg met het nieuws". Vandaar dat NRC Next minder 'krant' en meer een 'dagelijkse uitgave' werd met verdiepende, inspirerende artikelen, aanmoedigend tot anders kijken naar de vraagstukken waar de samenleving mee worstelt. Een succesvolle titel, gewaardeerd door een trouwe groep lezers, een verbindend medium voor creatieve, andersdenkenden en innovatiegerichte lezers. Genoemd en geroemd als toonaangevend voorbeeld voor "het nieuwe krantenlezen" op het WAN-IFRA World Newspaper Congress, een maand geleden in Kiev.

Om te toetsen of lezers een "newsier" krant prefereren boven de richting die Rob Wijnberg c.s. waren ingeslagen, heb ik een vijftal vragen uitgezet in een online survey. Ik heb alle mensen die de week na Rob's vertrek op twitter hierover iets gezegd hebben (positief of negatief) uitgenodigd hun mening te geven. Binnen een week gaven 500 mensen hieraan gehoor, waarvan 65% aangaf abonnee te zijn, 32% losse nummers leest en 3% geen lezer is.

Hoe nemen mensen tegenwoordig het liefste nieuws tot zich? Online speelt hier een zeer belangrijke rol: De helft van de respondenten blijkt nieuws het liefste via online nieuwssites tot zich te nemen, ruim twee keer zo veel als mensen die dat het liefste via een ochtendkrant doen (23%). Sociale media zijn met 13% ook een belangrijk kanaal voor het laatste nieuws geworden, groter dan Radio en TV samen.

Vervolgens vroeg ik wat mensen vooral in hun NRC Next verwachten. 63% vindt het niet (of totaal niet) belangrijk om "het laatste nieuws" in de NRC Next te lezen. Wat dan wel? Men verwacht vooral

  1. Achtergronden bij het nieuws (zoals 'de diepte in' of 'de wereld over') (98% vindt dit belangrijk)
  2. Interessante vaste formats (zoals 'next checkt') (93% vindt dit belangrijk)
  3. Onverwachte eenmalige thema's (zoals de 'weg met het nieuws' essay) (91% vindt dit belangrijk)

Vandermeersch noemde in zijn toelichting bij het vertrek van Rob concreet als voorbeeld waarom hij weer meer op nieuws wil focussen, dat de voorpagina van NRC Next op prinsjesdag geen aandacht gaf aan prinsjesdag maar hiervoor naar de online nieuwsvoorziening op NRC.nl verwees. Opvallend is dat de respondenten massaal achter de beslissing van Rob Wijnberg staan: 92% van de mensen vond het - om verschillende redenen - goed dat hiervoor naar online werd verwezen en dat er een heel ander interessant thema prominent op de cover stond.

De steun voor Rob Wijnberg en zijn richting met de NRC Next van afgelopen jaren komt het meest concreet tot uitdrukking in de rechtstreekse vraag: "Wat vind je er - bottom line - van dat Rob Wijnberg heeft moeten opstappen?". Slechts 4% staat achter Vandermeersch zijn beslissing, 5% denkt dat het weinig uit zal maken, en een overgrote meerderheid van 91% spreekt juist zijn waardering uit voor Rob Wijnberg: "Jammer, juist door zijn opzet en inbreng was ik enthousiast".

Samenvattend kunnen we stellen dat er onder de 500 mensen die meededen aan het onderzoek weinig steun is voor de richting waarin NRC Baas Vandermeersch nu stuurt, waarmee de bewering "De Next moet Newsier worden" in elk geval voor deze 500 mensen "onwaar" is.

Conclusie

De detail-resultaten heb ik met uitgebreide toelichting 1-op-1 gestuurd naar de redactie van NRC Next voor de #nextcheckt rubriek. Reactie: De inzet, warme woorden en waardering van de 500 respondenten wordt zeer gewaardeerd, maar met de uitkomsten wordt niets gedaan. Motivatie: Het onderzoek komt niet door de hoge kwaliteitseisen voor representativiteit van #nextcheckt. Mijn gevoel zegt echter dat er meer speelt. Het is uiteraard lastig om in je eigen vlees te gaan snijden, en gedane zaken nemen geen keer.

NRC Next kiest er met het volgen van Vandermeersch richting voor om de online geuite opinie te negeren en terug te keren naar een traditionele krantopzet, iets wat nu al zichtbaar en voelbaar is geworden in keuze en opzet van covers en artikelen. En dat is jammer.

Hopelijk staan er andere media op die wél durven oprecht voor een "Next" formule te kiezen, en niet terugvallen op een "Previous" aanpak. We leven namelijk in bijzondere tijden, de samenleving zit met complexe vraagstukken. Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg. We zullen dus anders moeten denken en doen om die vraagstukken met elkaar op te kunnen lossen. Daarom verdienen mensen die vanuit een heldere visie durven anders te denken, en anders denken stimuleren om samen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen, groot respect. Rob Wijnberg was duidelijk zo'n iemand en verdient naar mijn oprechte mening geen tegenwerking die zijn ambitie inperkt en zijn werk onmogelijk maakt, maar juist respect en stimulans.

Dr. René M. Jansen

Voor reacties: @renejansen, #nextorprev

#nextorprev op Twitter

Advertentie: Samen sterker met een sociaal intranet?

Wij maken gebruik van cookies voor onze service. Bezoek je onze website dan ga je akkoord met de cookies.