Verbinden via persoon, expertise en trefwoord met Harmonics

  • jun 2015
  • 2414
Harmonics

Verbinden. Op persoon, expertise en content. Binnen afdelingen en mét afdelingen. Organisatiebreed of individueel. Met Harmonics streven we er naar om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Daarom staat de uitgebreide zoekfunctie voor alle deelnemers van het platform ingesteld op méér dan functie of naam.

Medewerkers verbinden bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis werken ze met deze dynamische functionaliteit sinds de lancering van hun platform Kenniscafé op basis van Harmonics: "Een groot voordeel is dat het Kenniscafé overal toegankelijk is, vanuit huis, op het werk, via een computer en via tablet of mobiel. Alle informatie wordt op één plek samengebracht en verbindt medewerkers, zodat zij, samen, nog efficiënter hun werk kunnen doen. In het Kenniscafé kunnen medewerkers namelijk samen op één plek aan (organisatiebrede) projecten werken. Het is een makkelijk instrument om met elkaar van gedachten te wisselen en ideeën en ervaringen met elkaar te delen. Het Kenniscafé bevat bovendien een smoelenboek waarin je kunt opzoeken welke expertise of talenten collega’s hebben."

Een dynamische zoekfunctie op basis van trefwoorden

De zoekfunctie maakt het voor deelnemers mogelijk snel of uitgebreid te zoeken per specifieke groep of binnen het algemene platform. Op onderwerp, kring of expertise van deelnemers, en relevant of populair op trefwoord(en).

Op basis van toegekende tags, trefwoorden, bij geplaatste bijdragen (berichten, artikelen, foto's, video's) kunnen bijdragen effectief gecategoriseerd én snel gevonden worden. De tags dienen daarbij ook als actuele weergave van relevantie en/of populariteit in een tag cloud.

Meer Verbinden via persoon, expertise en content met Harmonics:

  • Een digitale ontmoetingsplek voor de medewerkers én medisch specialisten van hetJeroen Bosch Ziekenhuis om digitaal op één plek met elkaar samen te werken en kennis te delen.
  • Het nieuwe werken doet MEE Zuid-Holland Noord door het op een andere manier organiseren van werk met een sociaal intranet.

Een dynamische omgeving met Harmonics

Alle deelnemers hebben in een Harmonics omgeving de mogelijkheid en tools om hun werkomgeving naar behoefte en wens in te richten met widgets, de dynamische bouwstenen van Harmonics.

Kennisdelen met Harmonics

Harmonics is er via tal van mogelijkheden op ingericht om kennis vast te leggen, alleen of samen. Kennis te delen, binnen een groep of met een paar collega's. En kennis te borgen, voor nu en voor later. Daar kan geen e-mail meer tegen op.

Social met Harmonics

Bij Winkwaves geloven we in de kracht van 'social' zoals wij geloven in de verbindende kracht van (online) interactie in het kennisdelen en samenwerken. Daarom kan élke deelnemer op élk niveau de interactie aangaan binnen Harmonics.