De drie designprincipes van social enterprise software Harmonics

  • jun 2015
  • 6918
Harmonics

Het organiseren van werk is meer dan 'strak gedefinieerde hokjes' creëren voor processen en mensen. Vanuit deze overtuiging ontstond in 2006 het concept van Winkwaves voor een social enterprise software platform als een online (mobiele) werkplek om altijd en overal aan het werk te kunnen. Het faciliteren van de menselijke maat in de digitale ruimte bleek de hoeksteen van onze huidige software Harmonics.

Anno 2015 staat Harmonics aan de basis van 80+ organisaties die allen meedraaien in de wereld van het wendbaar organiseren van werk en het faciliteren van medewerkers in hun kracht. Deze opiniated software doet bij onze klanten dus wel wat meer dan de gemiddelde popup van een statische intranet-homepage als de computer opstart. Die meerwaarde creëren wij van Winkwaves via een drietal designprincipes.

1. Wendbaar organiseren als een lenige en lerende netwerkorganisatie

Wendbaar organiseren ligt midden in het conceptuele hart van Winkwaves. Wij zijn er van overtuigd dat mensen makkelijker met elkaar verbinden over tijd en plaats heen, sneller kunnen schakelen en flexibeler kunnen werken wanneer zij met elkaar verbonden zijn door een digitale werkomgeving. Gebruikmakend van alle kennis en ervaring die je kunt afleiden uit de digitale sporen van het verleden. Mét de kracht en energie van alle verbonden mensen in het nu. Wij zien dat als een lenige en lerende netwerkorganisatie en willen de weg daar naar toe voor zoveel mogelijk organisaties faciliteren met Harmonics enerzijds én onze participatiegedreven implementatieaanpak anderzijds. Meer over de participatiegedreven implementatieaanpak van Winkwaves.

2. Nutzungsoffenheit en Software as a Service

Harmonics is in feite een standaardproduct. Het is social enterprise software waarin samenwerken, kennisdelen en communiceren centraal staat. Mooi is dat het wordt aangeboden als Software as a Service (SaaS). De filosofie daarachter kan samengevat worden als 'Nutzungsoffenheit' wat zoveel betekent als ‘gebruik in alle openheid’. Daarmee is Harmonics laagdrempelig, kunnen verschillende functionaliteiten naar eigen behoeften en wensen ingezet worden en richt de gebruiker zijn eigen werkomgeving in. Deze digitale werkplek is daarbij maximaal toegankelijk: waar dan ook, wanneer dan ook, via mobiel, desktop of een smart koelkast. Meer toepassingsmogelijkheden van Harmonics.

3. Continue doorontwikkeling van Harmonics in cocreatie met onze klanten

Wendbaar organiseren wij ook de continue doorontwikkeling van Harmonics. Dat doen wij in cocreatie met onze klanten. Online en offline gaan wij de dialoog met onze klanten aan, of de klanten met ons, om bugs op te lossen én feestjes in Harmonics te realiseren. Omdat Harmonics als een Software as a Service applicatie wordt aangeboden, profiteren alle klanten direct van de laatste updates en releases. Lees ook de praktijkverhalen van klanten met een Harmonics omgeving.