Winksels

Praktijkseminar: Social kennisdelen en samenwerken met een digitaal platform

  • mei 2015
  • 2085

Hoe faciliteer je efficiënter kennisdelen en samenwerken binnen organisaties, communities en netwerken? Een social platform faciliteert het organiseren van werk, het meebewegen met verandering en het verbinden in collectieve kracht. Tijdens het Winkwaves praktijkseminar deelden Zorgverzekeraars Nederland en het Jeroen Bosch Ziekenhuis hun praktijkervaring met de opzet van een online platform voor kennisdeling en samenwerking op basis van social enterprise software Harmonics.

Efficiënter samenwerken met een online kennisomgeving bij brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland

Vergaderen, vergaderstukken en e-mail waren tot twee jaar geleden dé manier van samenwerken tussen de medewerkers bij Zorgverzekeraars Nederland. Een echte beleidsorganisatie. Deze brancheorganisatie telt een stafafdeling, twee primaire beleidsafdelingen en circa 70 medewerkers waarvan het grootste deel beleidsadviseur en secretaresses. Ook met de leden en externe stakeholders werken ze nauw samen, dit omvat onder meer tien zorgverzekeraars met circa 2000 medewerkers.

Van vergaderorganisatie naar samenwerken op een kennisomgeving

De vergaderstructuur maakte het niet makkelijk om kennis te delen of te vinden. Ook voor leden was kennis niet direct beschikbaar. De organisatie was er tevens niet optimaal op ingericht om mobiel te werken en van een afstand te volgen wat er in de organisatie speelde. Senior beleidsadviseur Marieke Koken licht tijdens het praktijkseminar toe hoe de wens twee jaar geleden ontstond om anders samen te werken: "Wij hebben zelf intern gemerkt dat we graag op andere manieren wilden samenwerken. Als je kennis op een goede manier samenbrengt, vermeerdert die. Je leert van elkaar en inspireert elkaar".

Van visietraject naar softwareleverancier selectie

De wens? Een moderne efficiëntere en effectieve manier van samenwerken binnen een kennisomgeving die goed en prettig werkt. Om deze wens te concretiseren doorliep ZN eerst een visietraject bij Winkwaves kennispartner Alares. Soepel samen kunnen werken, kruisbestuiving van kennis en makkelijker verbinden kwamen daar als kerndoelen uit. Lees verder...

Een digitale kennisdeel- en samenwerkomgeving voor de medewerkers én medisch specialisten van het Jeroen Bosch Ziekenhuis

Het meest patiëntgerichte en patiëntveilige ziekenhuis van Nederland. Dát is de ambitie van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ). Toen in 2011 het nieuwbouwziekenhuis gereed was, stond een nieuwe manier van kennisdelen, samenwerken en communiceren op het programma. Marjolijn Scholman, digitaal communicatieadviseur bij het JBZ deelde tijdens het Winkwaves praktijkseminar 23 april 2015 hoe de digitale kennisdeel- en samenwerkomgeving voor de medewerkers en medisch specialisten van het JBZ tot stand is gekomen. Met name welke fasen zijn doorlopen toen de Raad van Bestuur met de opdracht kwam om in drie maanden een platform te ontwikkelen voor kennisdeling en samenwerking binnen organisatiebrede projecten rondom de zes dimensies van kwaliteit van zorg.

In drie maanden live?

De uitdaging zat hem in het tijdsbestek waarin dit platform gerealiseerd moest worden: drie maanden. Al snel kwamen de kernvragen aan bod: hoe stel je medewerkers in staat efficiënter kennis te delen, samen te werken en te communiceren? Vervolgens kwam de inrichting van een platform aan bod en werden er selectiecriteria voor een softwareleverancier opgesteld. Zo moest de software voldoen aan de wens om binnen een korte tijd live te kunnen gaan, met een beperkt budget te realiseren zijn, integratie / koppeling met andere systemen realiseren, beschikken over een gebruiksvriendelijke user interface én de vrijheid bieden om het platform zelf in te richten voor zowel beheerders als gebruikers. Lees verder...

Praktijksessie: kennisdelen en samenwerken met een social platform

Praktijkvragen te over na de waardevolle praktijkcases van Zorgverzekeraars Nederland en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Van visietraject tot de selectie van een softwareleverancier, de juiste inzet van community management en de cruciale rol die het MT kan vervullen in het creëren van draagvlak: Waar begin je? "Om goed te kunnen beginnen moet je eerst weten waar je staat. Om te weten waar je staat, moet je eerst weten waar je vandaan komt" aldus René Jansen. Lees verder....