Samenwerken en kennisdelen bij de Politie Eenheid Oost

  • nov 2014
  • 3500
Portfolio

De organisatiebrede lancering bij de Eenheid

Het uitgangspunt bij het organisatiebreed implementeren van Blueboard lag bij het geven van 'professionele ruimte': de gedachte dat een professional dingen liever goed doet dan slecht. Daarom werd niet gekozen voor 'protocolleren' maar voor faciliterend communitymanagement als katalysator van het 'anders' organiseren. En werd vertrouwd op de professional om zelf invulling te geven aan de manier waarop hij Blueboard in dagelijkse werkzaamheden wilde omarmen. Gestimuleerd en geïnspireerd door individuele ondersteuning via masterclasses. In deze masterclasses stond de vraag "Hoe kan Blueboard jou helpen in je dagelijkse werkzaamheden?" altijd centraal.

Tijd, liefde en aandacht

Een congres georganiseerd voor de medewerkers die realtime en 'en masse' Blueboard konden verkennen hielp ook mee om draagvlak te creëren. Deze vorm van aandacht in combinatie met de beschikbaarheid van online informatie om zelf aan de slag te kunnen gaan op Blueboard, leverde ook welkome ambassadeurs op. Jana "leun je op vakbekwame groepsbeheerders die een activerende uitstraling hebben naar anderen".

Binding met de dagelijkse werkzaamheden

Die cruciale binding met dagelijkse werkzaamheden is onder meer tot stand gekomen door de introductie van werkborden. Multidisciplinaire teams gebruiken werkborden om zelfsturende samenwerkingsverbanden binnen de Eenheid én binnen de 5 afzonderlijke districten, zo goed en overzichtelijk mogelijk te coördineren. In eerste instantie werd dit op Sharepoint gefaciliteerd, totdat Blueboard dé omgeving bleek om dit door te voeren. Het resultaat? Leidinggevenden kregen via deze borden inzicht in de werkzaamheden en taakverdeling, en de medewerkers kregen eigenaarschap om zelfsturend aan de slag te gaan. Eén van de mooie voorbeelden van het feit dat Blueboard verweven is in de kern van het dagelijkse werk bij de Politie Eenheid Oost.


Wil je meer weten over social enterprise software Harmonics en de toepassing binnen bedrijven als Air France-KLM, De Nederlandsche Bank en T-Mobile? Neem dan een kijkje in ons Portfolio, meld je aan voor de nieuwsbrief of neem contact met ons op.