Andere Handen Community gestart met online lerend werken

  • jan 2014
  • 3156
Portfolio

Een digitale ontmoetingsplek waar zorgmedewerkers van en met elkaar kunnen leren. Vanuit dit ideaal is Monique van Doorn eind 2012 gestart met het initiatief van Andere Handen Community (AHC) "We wilden anders met elkaar omgaan en daar was nog geen recept voor." In de opzet werd uitgegaan van een 'marktplaats voor individuele expertise'.

Lees hier hoe AHC is uitgegroeid tot een community waar verbinding op meerdere lagen wordt gefaciliteerd.

Uit het archief: Social interview over AHC (april 2014)

Bij Andere Handen community omarmen ze de inzet van ICT in de zorg. Sterker nog, het blijkt een noodzakelijk instrument om de zorg anders te kunnen organiseren. Na eerdere social interviews met Colin Wells (ishare) en Erik Schell (HofP-Plaza) spraken wij Marloes Eenhuizen. Marloes is community manager bij AHC en deelde tijdens dit derde interview onder andere haar visie op organisaties in de zorg die de kloof tussen bed en ICT proberen te verkleinen, “Technologie hoeft niet ten koste te gaan van echt contact met mensen". Daar wilden wij van Winkwaves meer over horen.

Sinds 2012 vormt AHC de kern van een programma om de zorg anders te organiseren. Marloes, "Andere Handen community is een digitale ontmoetingsplek waar zorgmedewerkers van en met elkaar kunnen leren.Er wordt verwacht van medewerkers in de zorg dat zij ondernemend en vernieuwend zijn, dat zij goed kunnen samenwerken met het sociale netwerk rond een cliënt en dat zij om kunnen gaan met digitale hulpmiddelen.De zorg van morgen doet daarmee een beroep op andere vaardigheden; je hebt er ‘andere handen’ bij nodig. Andere Handen community verbindt mensen, kennis, ideeën en inspiratie en helpt medewerkers de ‘andere’ vaardigheden te ontwikkelen."

Alhoewel de organisaties op AHC hard op weg zijn ICT te integreren in de organisatie, lijkt de kloof tussen bed en ICT voor vele andere organisaties in de zorg nog onoverbrugbaar. Zonde, want verandering is onvermijdelijk. Marloes, "We hebben daar eerder al eens onderzoek naar gedaan. Bijna twee derde van de ondervraagde zorgmedewerkers was toen van mening dat technologie niet ten koste hoeft te gaan van echt contact met mensen.De technologische ontwikkelingen in de zorg zetten door, op allerlei terreinen. De vraag is niet of, maar wanneer robots het werk van verpleegkundigen (deels) gaan overnemen. Daarom willen we niet blijven hangen in die kloof, maar juist richten op wat er wél mogelijk is."

Hoe kan de kloof tussen bed en ICT dan wel gedicht worden? Met "alleen" ICT inzetten ben je er niet. "Enkele tips die voor de hand lijken te liggen, maar er zeker wel toe doen: Geef zelf het goede voorbeeld en zorg dat leidinggevenden of andere sleutelfiguren ook het goede voorbeeld geven. Heb geduld, een cultuuromslag heeft tijd nodig. Praat niet over medewerkers, maar met medewerkers."

Meer over anders organiseren in de zorg en tips uit de praktijk bij AHC lees je in het social interview