Whitepapers van Winkwaves

  • dec 2011
  • 1101
Winksels Archief

In de presentaties van René en de whitepapers die we in de loop der tijd hebben geschreven, vind je onze visie in een meer uitgekristalliseerde vorm dan op de blog. 

Stand out from the wisdom of the crowd

Sociale media zijn bruisend van energie en volledig verweven in ons privédenken en doen. Maar hoe staat het met het gebruik van sociale media binnen organisaties? We verkennen in dit artikel (dat November 2010 bij uitgeverijTIEM.nl verscheen) de ervaringen met een dertigtal Winkwaves Kenniscafé’s, een sociaal intranet voor kennisdeling en samenwerking in en rond organisaties. Wat hebben we geleerd, zowel op strategisch niveau, in de dynamiek in de organisatie als in het ontwerp? En hoe verhoudt zich dat tot theorieën over management en sociale groepsvorming?

Technology Scouting: Sociale media voor het onderwijs

In opdracht van Stichting Kennisnet heeft Mark Schoondorp eind 2009 een technology scouting uitgevoerd op het gebied van sociale media. Kennisnet: "De TS levert een rapport op waarin het ontstaan, de trends, de definitie en de kracht van sociale media worden verkend en een voorzichtige inschatting wordt gemaakt hoe deze technologie in het onderwijs te gebruiken."

Bekijk deze whitepapers en meer

De presentaties van René staan op Slideshare. Een memorabele is zijn recente Galjaardlezing 2011, waarin hij ingaat op de veranderende rol van de communicatieprofessional, nu iedereen via social media zijn eigen stem kan laten horen.